Crisis-DBC zonder crisisrapportage in dossier (N1252)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1252

Referentienummer controleplan zorgverzekeraars: 24.

Behoort tot Normenkader ValueCare
  1. GGZ Rechtmatigheid 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid 2016
  3. GGZ Rechtmatigheid 2015
  4. GGZ Rechtmatigheid 2014
Samenvatting

Bij een crisis-DBC moet er daadwerkelijk sprake zijn van een crisis-situatie, hetgeen blijkt uit de crisisrapportage.

Wet- en regelgeving
2014 & 2015
De geleverde crisiszorg heeft als doel de crisissituatie van de patiënt zo spoedig mogelijk te stabiliseren. Een crisis DBC kan alleen geopend worden als de GGZ-aanbieder een crisisdienst heeft waarvoor afspraken zijn gemaakt met meerdere partijen waaronder de verzekeraar.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 6.1, p.43)

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 6.1, p.47)

Er is een crisissituatie als een patiënt spoedeisende (binnen 24 uur) hulp nodig heeft en er sprake is van dreigende suïcide, ernstige gedragsproblemen, problemen met de openbare orde, weggevallen steunfactoren of gedwongen opname. In een crisissituatie is het niet mogelijk de patiënt op reguliere wijze te behandelen (er is sprake van een opvangende/beschermende voorziening en niet een individueel behandelaanbod). Het is vooral van belang dat de patiënt zo snel mogelijk stabiel wordt (er sprake is van kortstondigheid).

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Bijlage 2, p.63)

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Bijlage 2, p.68-69)

2016

2017

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. De aanwezigheid van een crisissituatie blijkt onder meer uit de aanwezigheid van een crisisrapportage in het dossier.
Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Crisis-DBC zonder crisisrapportage in dossier (N1252)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's

Blauwepijl.png

2) DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

3) DBC's met zorgtype ‘crisisinterventie met/zonder opname’ (301,302,303,304,305 en 306)

Blauwepijl.png

4) Tijdens de looptijd van de DBC of in de week daarna is geen crisisrapportage aan het dossier van de patiënt toegevoegd

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

De financiële impact is de totale waarde van gefactureerde DBC’s, bestaande uit de productgroep i.c.m. mogelijke verblijfsdagen en verrichtingen, die door de zorgverzekeraar zijn uitbetaald.  


ValueCareLogo2.png