Crisis-DBC met verblijf zonder tijd regie-/hoofdbehandelaar (N1458)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1458
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht

GGZ Zelfonderzoek

  1. GGZ Zelfonderzoek 2013 - Controlepunt 2

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2019 - Regiebehandelaarschap
  2. SGGZ 2018 - Regiebehandelaarschap
  3. SGGZ 2017 - Regiebehandelaarschap
  4. SGGZ 2016 - Regiebehandelaarschap
  5. SGGZ 2015 - Regiebehandelaarschap
Samenvatting

Crisis-DBC's met verblijf zonder directe tijd van iemand die op dat moment regie-/hoofdbehandelaar van de DBC was mogen niet gedeclareerd worden.

Wet- en regelgeving
2015
Crisisinterventie met opname

Het gaat hier om een crisisinterventie met een klinische opname en is aan de orde wanneer een patiënt crisiszorg nodig heeft die wordt geboden door een regionale 24-uurs crisisdienst. Een DBC met dit zorgtype zijn crisiscontacten waarbij een patiënt, ten behoeve van de stabilisatie van de patiënt, verblijft binnen de instelling. Als een patiënt uit crisiszorg gaat of overgaat naar een reguliere behandeling, moet de DBC met dit zorgtype gesloten worden. DBC’s met het zorgtype “Crisisinterventie met opname” hebben een looptijd van maximaal 28 kalenderdagen en de DBC dient minimaal 1 en maximaal 27 verblijfsdagen met overnachtingen te bevatten. 
(Bron: NR/CU-556, p. 39, 40)
 
In het volgende geval dient er een nieuwe crisis-DBC geopend te worden:
Wanneer een crisis-DBC de maximale looptijd van 28 dagen heeft bereikt en de crisisinterventie nog niet is afgerond en de behandelaar hiervoor directe en indirecte tijd wil registreren. De openingsdatum van de nieuwe crisis-DBC is dag 29 en heeft dezelfde primaire diagnose en hetzelfde zorgtype. 
(Bron: NR/CU-556, p, 14)

2016
Crisisinterventie met opname

Het gaat hier om een crisisinterventie met een klinische opname en is aan de orde wanneer een patiënt crisiszorg nodig heeft die wordt geboden door een regionale 24-uurs crisisdienst. Een DBC met dit zorgtype zijn crisiscontacten waarbij een patiënt, ten behoeve van de stabilisatie van de patiënt, verblijft binnen de instelling. Als een patiënt uit crisiszorg gaat of overgaat naar een reguliere behandeling, moet de DBC met dit zorgtype gesloten worden. DBC’s met het zorgtype “Crisisinterventie met opname” hebben een looptijd van maximaal 28 kalenderdagen en de DBC dient minimaal 1 en maximaal 27 verblijfsdagen met overnachtingen te bevatten. 
(Bron: NR/CU-565 p. 52, 53)

Wanneer bij een bekende patiënt een crisis-DBC de maximale looptijd van 28 dagen heeft bereikt, de crisisinterventie nog niet is afgerond, en de behandelaar hiervoor directe en indirecte tijd wil registreren. De openingsdatum van de nieuwe crisis-DBC is dag 29. 
(Bron: NR/CU-565 p. 51)

Aandachtspunten registreren Crisis-DBC: Bij crisiszorg moet er sprake zijn van direct behandelcontact. Er moet dus altijd directe tijd zijn geregistreerd. Op een crisis-DBC mogen alleen crisis-activiteiten geregistreerd worden, en de beschikbaarheidscomponent.(Bron: NR/CU-565, p. 53)

Het kan voorkomen dat er gedurende de behandeling meer dan één hoofdbehandelaar is. Het is voldoende als één hoofdbehandelaar direct patiëntgebonden tijd heeft besteed aan de patiënt waarvoor wordt gedeclareerd.
(Bron:circulaire CI/14/55c)

2017
De regiebehandelaar heeft direct patiëntgebonden tijd besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Als er sprake is van een vervolg-dbc, een initiële dbc door de overgang naar DSM-5 (zorgtype 150) of van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet (zorgtype 147), dan geldt de eis van verplicht directe tijd van de regiebehandelaar niet. Voor crisis-dbc’s zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn.

2017: NR/REG-1734 art. 3.3 lid 1 (p.24)

2018
De regiebehandelaar heeft direct patiëntgebonden tijd die afleidt naar een prestatie besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Als er sprake is van een vervolg-dbc, een initiële dbc door de overgang naar DSM-5 (zorgtype 150), of van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet (zorgtype 147), dan geldt de eis van verplichte directe tijd die afleidt naar een prestatie van de regiebehandelaar niet. Voor crisis-dbc’s zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd die afleidt naar een prestatie hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn.

2018: NR/REG-1803a art. 5.3 lid 1 (p.28)

2019
De regiebehandelaar heeft direct patiëntgebonden tijd die afleidt naar een prestatie besteed aan de patiënt voor wie wordt gedeclareerd. Als er sprake is van een vervolg-dbc, of van een patiënt afkomstig uit de Jeugdwet (zorgtype 147), dan geldt de eis van verplichte directe tijd die afleidt naar een prestatie van de regiebehandelaar niet. Voor crisis-dbc’s zonder verblijf geldt een uitzondering op deze bepaling: de directe tijd die afleidt naar een prestatie hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn.

2019: NR/REG-1927 art. 5.3 lid 1 (p.29)

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Bij de bepaling van de regie-/hoofdbehandelaar wordt uitgegaan van de regie-/hoofdbehandelaar ten tijde van het contact in kwestie. Er wordt dus rekening gehouden met regie-/hoofdbehandelaarhistorie.
  2. Er worden geen eisen gesteld aan het type activiteit waarop directe tijd wordt geschreven door de regie-/hoofdbehandelaar.
  3. Een DBC is een Jeugd DBC als de cliënt op de startdatum van de DBC jonger is dan achttien jaar, of als sprake is van een DBC met het zorgtype jeugdstrafrecht (zorgtype 117 en 212).
Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Crisis-DBC met verblijf zonder tijd regie-/hoofdbehandelaar (N1458)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle DBC's van zorgtype "Crisisinterventie met opname" (302) uit de betreffende financieringsstroom

Blauwepijl.png

2) DBC's geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

3) DBC bevat geen directe tijd van iemand die op dat moment
regie-/hoofdbehandelaar van de DBC was


Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

De financiële impact is de totale waarde van gefactureerde DBC’s, bestaande uit de productgroep i.c.m. mogelijke verblijfsdagen en verrichtingen, die door de financier zijn uitbetaald.


ValueCareLogo2.png