Crisis-DBC met verblijf zonder directe tijd van de regiebehandelaar (N2256)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2256
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2020 - Regiebehandelaarschap
Samenvatting

Crisis-dbc's met verblijf zonder directe tijd van de regiebehandelaar mogen niet gedeclareerd worden. 

Wet- en regelgeving
2020
Tijdregistratie: crisis-dbc

Alleen bij een crisis-dbc met verblijf is directe tijd van de regiebehandelaar verplicht.

2020: Informatiekaart acute psychiatrische hulpverlening, p. 14

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Er wordt gekeken naar crisisactiviteiten met directe tijd (act_6).
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Crisis-DBC met verblijf zonder directe tijd van de regiebehandelaar (N2256)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) DBC's met zorgtype:

303: Crisis DBC binnen budget 

304: Crisis DBC buiten budget 

306: Acute psychatrische hulpverlening buiten budget - geen regioplan  

Blauwepijl.png

2) Er is verblijf geregistreerd op de DBC

Blauwepijl.png

3) DBC bevat geen directe tijd van de regiebehandelaar

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png