Crisis-DBC met meer dan één verrichting BCC (N1068)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1068
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

  1. GGZ Zelfonderzoek 2013 - Controlepunt 24

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2019 - Crisis
  2. SGGZ 2018 - Crisis
  3. SGGZ 2017 - Crisis
  4. SGGZ 2016 - Crisis
  5. SGGZ 2015 - Crisis
  6. SGGZ 2014 - Crisis
Samenvatting

Bij een crisis-DBC mag maar één keer een verrichting BCC (Beschikbaarheidscomponent voor 24-uurs crisiszorg) worden gedeclareerd.

Wet- en regelgeving
2014 & 2015
De geleverde crisiszorg heeft als doel de crisissituatie van de patiënt zo spoedig mogelijk te stabiliseren. Een crisis DBC kan alleen geopend worden als de GGZ-aanbieder een crisisdienst heeft waarvoor afspraken zijn gemaakt met meerdere partijen waaronder de verzekeraar.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 6.1, p.43)
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 6.1, p.47)

Er is een crisissituatie als een patiënt spoedeisende (binnen 24 uur) hulp nodig heeft en er sprake is van dreigende suïcide, ernstige gedragsproblemen, problemen met de openbare orde, weggevallen steunfactoren of gedwongen opname. In een crisissituatie is het niet mogelijk de patiënt op reguliere wijze te behandelen (er is sprake van een opvangende/beschermende voorziening en niet een individueel behandelaanbod). Het is vooral van belang dat de patiënt zo snel mogelijk stabiel wordt (er sprake is van kortstondigheid).

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Bijlage 2, p.63)
(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Bijlage 2, p.68-69)

2016 & 2017
Beschikbaarheidscomponent crisiszorg

Deze verrichting/activiteit vergoedt de extra kosten voor de beschikbaarheidsfunctie van de crisisdienst en de salaristoeslagen voor het werk van behandelaar buiten kantooruren. De beschikbaarheidscomponent crisiszorg mag maar één maal per 28 dagen worden geregistreerd. Er moeten tussen de openingsdatum van een crisis-dbc en een daarna geopende crisis-dbc minimaal 28 dagen verstreken zijn.

2017: NR/REG-1734 art. 3.1.6.1 (p.56)

2018
Beschikbaarheidscomponent crisiszorg

Deze verrichting/activiteit vergoedt de extra kosten voor de beschikbaarheidsfunctie van de crisisdienst en de salaristoeslagen voor het werk van behandelaar buiten kantooruren. De beschikbaarheidscomponent crisiszorg mag maar één maal per 28 dagen worden geregistreerd. Er moeten tussen de openingsdatum van een crisis-dbc en een daarna geopende crisis-dbc minimaal 28 dagen verstreken zijn.

2018: NR/REG-1803a Toelichting art. 5.1.6.1 (p.74)

2019
Beschikbaarheidscomponent crisiszorg

Deze verrichting/activiteit vergoedt de extra kosten voor de beschikbaarheidsfunctie van de crisisdienst en de salaristoeslagen voor het werk van behandelaar buiten kantooruren. De beschikbaarheidscomponent crisiszorg mag maar één maal per 28 dagen worden geregistreerd. Er moeten tussen de openingsdatum van een crisis-dbc en een daarna geopende crisis-dbc minimaal 28 dagen verstreken zijn.

2019: NR/REG-1927 Toelichting art. 5.1.6 (p.72)

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Crisis-DBC met meer dan één verrichting BCC (N1068)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBC's

Blauwepijl.png

2) DBC's geopend in het betreffende kalenderjaar

Blauwepijl.png

3) DBC's met zorgtype ‘crisisinterventie met/zonder opname’ (301 of 302)

Blauwepijl.png

4) Aan de DBC is meer dan één verrichting BCC (Beschikbaarheidscomponent voor 24-uurs crisiszorg) gekoppeld

Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Berekening financiële impact

De financiële impact is de waarde van de verrichting BCC.


ValueCareLogo2.png