Crisis-DBC binnen budget korter dan 3 kalenderdagen wanneer cliënt in zorg blijft (N2247)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2247
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Volledigheid - Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2020 - Crisis
Samenvatting

Zolang de zorg voldoet aan de definitie van acute psychiatrische hulpverlening, dan kan de crisis-dbc binnen budget geopend blijven tot maximaal 3 kalenderdagen. 

Wet- en regelgeving
2020
303: Acute psychiatrische hulpverlening - binnen budget

Hulpverlening die deel uitmaakt van de gespecialiseerde ggz en welke gericht is op personen in een crisissituatie waarvan het vermoeden bestaat dat zij een acute psychiatrische stoornis hebben bij wie snel (medisch) ingrijpen noodzakelijk is en de zorg bestaat uit de functies triage, beoordeling, beschikbaarheid (outreachende) ambulante crisisbehandeling tot maximaal drie kalenderdagen (inclusief beoordelingsruimte) en beschikbaarheid crisisbedden en opname tot maximaal drie kalenderdagen. De zorg wordt geleverd conform de eisen die de generieke module acute psychiatrie stelt aan de organisatie en expertise van het team en de samenwerkingsafspraken (regioplan);

2020: Informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening - NR/REG-2107, art. 1 lid c

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Dit ligt niet vast in de wet- en regelgeving. De norm is gebouwd ter voorkoming van dubbele financiering. Namelijk de beschikbaarheid en kosten van de behandelaren in de eerste 72 uur zitten in de nieuwe budgetbekostiging. Dit kan per instelling/regio afwijken wat er is afgesproken qua tarieven en indeling van inzet.
  2. Zodra de cliënt klinisch wordt overgeplaatst naar een andere afdeling of wanneer de behandeling wordt overgenomen door een team, waarvan de beschikbaarheid niet is opgenomen in het budgetformulier, wordt de Crisis‐DBC binnen budget gesloten. Zolang de cliënt in behandeling blijft (ambulant of klinisch) bij het team dat de beschikbaarheid in de eerste 3 dagen uitvoert, blijft de crisis‐DBC open, en wordt deze na 3 dagen gesloten.
  3. Definitie "Cliënt blijft in zorg na sluiten 303": Cliënt blijft ingeschreven na sluiten van de crisis DBC buiten budget.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Crisis-DBC binnen budget korter dan 3 kalenderdagen wanneer cliënt in zorg blijft (N2247)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) DBC is geopend in betreffende jaar

Blauwepijl.png

2) Zorgtype is gelijk aan:

303: Acute psychiatrische hulpverlening binnen budget.

Blauwepijl.png

3) Looptijd Crisis-DBC binnen budget (303) is korter dan 3 kalenderdagen én client blijft in zorg na sluiten 303.


Logica: 1 en 2 en 3

ValueCareLogo2.png