Consultatieve psychiatrie onterecht binnen gGGZ (N1879)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1879

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles gGGZ 2014: 45
Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles gGGZ 2015: E-1

Behoort tot Normenkader

 1. GGZ Zelfonderzoek 2014
 2. GGZ Zelfonderzoek 2015

Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2014 (uitklappen/inklappen)

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat er geen consultatieve psychiatrie is gedeclareerd ten laste van de GGZ

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-547, NR/CU-551, NR/CU-552 en NR/CU-554
2.1 Algemene bepalingen

1. De registratie van het zorgtraject start op het moment dat een patiënt zich met een nieuwe zorgvraag aanmeldt.

Controlemassa

 • Alle DBC’s
 • DBC’s uit productgroepcategorie behandeling kort
 • DBC’s uit zorgtypegroep 1xx
 • DBC’s met type verwijzer 2 of 4
 • Tijdens de looptijd van de DBC heeft verblijf in de MSZ plaatsgevonden

LET OP: voor dit controlepunt zijn gegevens ten aanzien van verblijf nodig vanuit de Medisch Specialistische Zorg.

Onderzoeksmethodiek

Data-analyse gevolgd door deelwaarneming

Toetsingskader

Als er geen zelfstandige zorgvraag bestaat voor de DBC, dan is de DBC onrechtmatig.

Definities relevante terminologie

Functioneel ontwerp Zelfonderzoek 2015 

Doelstelling van het controlepunt

Stel vast dat de betreffende DBC’s terecht ten laste van de GGZ zijn gedeclareerd (m.a.w. het valt niet onder consultatieve psychiatrie).

Deze doelstelling is gericht op: Rechtmatigheid

Relevante wet- en regelgeving

NR/CU-556
3.1.1 Algemene bepalingen

 1. De registratie van het zorgtraject start op het moment dat een cliënt zich met een nieuwe zorgvraag aanmeldt. DBC Onderhoud Instructie DBC-registratie Consultatieve psychiatrie v20110701

Controlemassa

Selecteer uit de totale onderzoeksmassa:

 • Alle DBC’s
 • Waarbij er gelijktijdig verblijf in de MSZ heeft plaatsgevonden met type verwijzer 2 of 4
 • Waarvan de productgroep binnen de categorie behandeling kort valt en binnen het zorgtype 1xx.


LET OP: voor dit controlepunt zijn gegevens ten aanzien van verblijf nodig vanuit de Medisch Specialitische zorg (MSZ).

Controlemethodiek

Deelwaarneming

Toetsingskader

Als er geen zelfstandige zorgvraag bestaat voor de DBC, dan is de DBC onrechtmatig.

Definities relevante terminologie

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Consultatieve psychiatrie onterecht binnen gGGZ (N1879)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) DBC’s geopend in het desbetreffende jaar

Blauwepijl.png

2) DBC's met productgroep behandeling kort

Blauwepijl.png

3) DBC's met zorgtype 1xx

Blauwepijl.png

4) DBC's met type verwijzer 02 (Verwezen patiënt vanuit een (andere) GGZ-instelling, instelling voor medisch specialistische zorg of GGZ-praktijk

Blauwepijl.png

5) Tijdens de looptijd van de DBC heeft verblijf in de MSZ plaatsgevonden

Blauwepijl.png

6) Uit het dossier blijkt dat consultatieve psychiatrie is geregistreerd Controlemassa bepaald door data-analyse

 Beoordeling op basis van het dossier


Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5

Financiële afwikkeling resultaten

2014 & 2015:

 • Financiële impact is de waarde van de onrechtmatige DBC’s
 • De financiële impact wordt op micro-niveau gecorrigeerd

ValueCareLogo2.png