Client nadert 365 dagen verblijf in DBC (N2210)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2210
Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid 2018
  3. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

Signaleert wanneer een patient de grens 365 dagen verblijf binnen de DBC systematiek.

Wet- en regelgeving
2017
De registratie van de prestaties en toeslagen start wanneer de patiënt langer dan 365 aaneengesloten dagen behandeling inclusief verblijf heeft ontvangen. Voor patiënten met behandeling en verblijf wordt vanaf dag 366 een ZZP GGZ geregistreerd in plaats van een DBC. 

Bij de telling van aaneengesloten verblijf wordt een onderbreking van ten hoogste 30 dagen niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 365 dagen. In afwijking van het voorgaande geldt dat onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof wel mee tellen voor de berekening van de 365 dagen.

(Bron: NR/REG-1734, p. 24)

2018
2019
Interpretaties
  • Voor de bepaling van verblijf wordt gekeken naar verschillende zorgtrajecten en DBC's
  • Voor de bepaling van verblijf wordt gekeken naar voorverpleegdagen
  • Een onderbreking van ten hoogste dertig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 365 dagen
  • Weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 365 dagen.
  • Na een onderbreking van 30 of meer dagen begint de bepaling van 365 dagen verblijf opnieuw
Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Client nadert 365 dagen verblijf in DBC (N2210)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Client is opgenomen

Blauwepijl.png

2) Al het verblijf geregistreerd op een DBC vanaf 2015

Blauwepijl.png

3) Verblijf is meer dan 365 dagen minus een door de instelling bepaalde marge


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Van financiële impact is enkel sprake indien de termijn van 365 dagen wordt overschreden.

ValueCareLogo2.png