Client heeft 1095 dagen verblijf overschreden (N2327)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2327
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid - Langdurige Geestelijke Gezondheidszorg

  1. LGGZ
Samenvatting

Deze norm signaleert cliënten die de overgangsgrens van 730 GGZ ZZP-B dagen zijn gepasseerd en waar al 365 dagen verblijf binnen (opvolgende) DBC('s) geregistreerd zijn.

Wet- en regelgeving
2019
Overgang Zvw naar Wlz

Verblijf gericht op behandeling valt onder de Zvw totdat sprake is van in totaal 1095 dagen aaneengesloten verblijf met behandeling.29 Voor de berekening of sprake is van 1095 dagen gaat het zowel om verblijf gericht op ggz (onder de Zvw)3 als om verblijf in het kader van een somatische behandeling.  

Na deze 1095 dagen intramurale behandeling met verblijf wordt de zorg niet verder bekostigd onder het regime van de Zvw.  

Bij de telling van aaneengesloten verblijf wordt een onderbreking van ten hoogste 30 dagen niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 1095 dagen. In afwijking van het voorgaande geldt dat onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof wel mee tellen voor de berekening van de 1095 dagen. Voor enkele specifieke bepalingen over de telling, in het bijzonder ten aanzien van het registreren en in rekening brengen van deze dagen, wordt verwezen naar artikel 6.1 Algemene registratiebepalingen en artikel 6.2 Declaratiebepalingen zzp’s ggz van deze regeling.

2019: NR/REG-1927 art. 4.1

2020
Overgang Zvw naar Wlz

Verblijf gericht op behandeling valt onder de Zvw totdat sprake is van in totaal 1095 dagen aaneengesloten verblijf met behandeling.29 Voor de berekening of sprake is van 1095 dagen gaat het zowel om verblijf gericht op ggz (onder de Zvw)3 als om verblijf in het kader van een somatische behandeling.  

Na deze 1095 dagen intramurale behandeling met verblijf wordt de zorg niet verder bekostigd onder het regime van de Zvw.  

Bij de telling van aaneengesloten verblijf wordt een onderbreking van ten hoogste 30 dagen niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 1095 dagen. In afwijking van het voorgaande geldt dat onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof wel mee tellen voor de berekening van de 1095 dagen. Voor enkele specifieke bepalingen over de telling, in het bijzonder ten aanzien van het registreren en in rekening brengen van deze dagen, wordt verwezen naar artikel 6.1 Algemene registratiebepalingen en artikel 6.2 Declaratiebepalingen zzp’s ggz van deze regeling.  

2020: NR/REG-2021b art. 4.1

2021
Overgang Zvw naar Wlz

Verblijf gericht op behandeling valt onder de Zvw totdat sprake is van in totaal 1095 dagen aaneengesloten verblijf met behandeling.29 Voor de berekening of sprake is van 1095 dagen gaat het zowel om verblijf gericht op ggz (onder de Zvw) als om verblijf in het kader van een somatische behandeling.

Na deze 1095 dagen intramurale behandeling met verblijf wordt de zorg niet verder bekostigd onder het regime van de Zvw.

Bij de telling van aaneengesloten verblijf wordt een onderbreking van ten hoogste 30 dagen niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 1095 dagen. In afwijking van het voorgaande geldt dat onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof wel mee tellen voor de berekening van de 1095 dagen. Voor enkele specifieke bepalingen over de telling, in het bijzonder ten aanzien van het registreren en in rekening brengen van deze dagen, wordt verwezen naar artikel 6.1 Algemene registratiebepalingen en artikel 6.2 Declaratiebepalingen zzp’s ggz van deze regeling.

2021: NR/REG-2113a art. 4.1

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Van de 1095 dagen worden 730 dagen bekostigd door middel van een GGZ ZZP-B dag.
  2. Voor de bepaling van verblijf wordt gekeken naar verschillende zorgtrajecten (en DBC's).
  3. Voor de bepaling van verblijf wordt ook gekeken naar voorverpleegdagen.
  4. Een onderbreking van ten hoogste dertig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 1095 dagen.
  5. Weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 1095 dagen.
  6. Na een onderbreking van 30 of meer dagen begint de bepaling van 1095 dagen verblijf opnieuw.
Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Client heeft 1095 dagen verblijf overschreden (N2327)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle cliënten die de overgangsgrens van 730 GGZ ZZP-B dagen gepasseerd zijn en waar al 365 dagen verblijf binnen (opvolgende) DBC('s) geregistreerd zijn

Blauwepijl.png

2) Totaal aantal GGZ-ZZP dagen heeft de grens van 730 dagen overschreden

Logica: 1 en 2

ValueCareLogo2.png