Cliëntgegevens - Geen (geldig) ID bewijs aanwezig op moment van aanvraag (R65136): verschil tussen versies

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 50: Regel 50:
  
 
===== Berekening financiële impact =====
 
===== Berekening financiële impact =====
 +
''Volgt nog''
 
<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p>
 
<p style="text-align: center">{{VALUECARE}}</p>

Huidige versie van 30 jul 2020 om 16:14

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: R65136
Behoort tot Normenkader ValueCare

Gemeenten

  1. Gemeenten - WMO
Samenvatting

Deze controle signaleert cliënten waarbij geen ID bewijs is ingevoerd in Suite (nummer identiteitsbewijs). Voor deze cliënt moet een nieuw ID bewijs ingevoerd worden.

Regelgeving / beleid
2020
Een ingezetene van Nederland komt overeenkomstig de bepalingen van deze wet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening, bestaande uit:

a. door het college van de gemeente waarvan hij ingezetene is, te verstrekken ondersteuning van zijn zelfredzaamheid en participatie, voor zover hij in verband met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk voldoende zelfredzaam is of in staat is tot participatie,
b. beschermd wonen, te verstrekken door het college van de gemeente tot welke hij zich wendt, voor zover hij in verband met psychische of psychosociale problemen niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving, dan wel

2020: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, art. 1.2.1 lid a en b

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Cliëntgegevens - Geen (geldig) ID bewijs aanwezig op moment van aanvraag (R65136)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle cliënten met een lopende of afgeronde aanvraag

Blauwepijl.png

2) Er is geen (geldig) ID bewijs aanwezig in het systeem


Logica: 1 en 2

Berekening financiële impact

Volgt nog

ValueCareLogo2.png