Cliëntgegevens - BSN ongeldig (R45122)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: R45122
Behoort tot Normenkader ValueCare

GHZ-VVT Productieverantwoording

  1. GHZ-VVT Productieverantwoording 2023 - Inschrijving client
Samenvatting

Deze controle laat de cliënten in zorg zien met een BSN dat niet voldoet aan de voorwaarden van een geldig BSN.

Risico

Het is van belang dat cliënten met een geldige BSN zijn geregistreerd omdat dit een voorwaarde is voor facturatie is.

Regelgeving / beleid
2023
De zorgaanbieder stelt de identiteit en het burgerservicenummer van een cliënt vast:

a. wanneer de cliënt zich voor de eerste maal tot de zorgaanbieder wendt ter verkrijging van zorg;

b. voor zover dat redelijkerwijs nodig is ter uitvoering van artikel 12 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

2023: Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg Artikel 5

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Een BSN wordt als geldig gezien als het bestaat uit 9 cijfers en voldoet aan de elfproef.
  2. BSN 000000000 wordt gesignaleerd als niet geldig.
Instelbaar

Er zijn geen zaken klantspecifiek instelbaar.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Cliëntgegevens - BSN ongeldig (R45122)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle cliënten in zorg

Blauwepijl.png

2) Er is een BSN geregistreerd

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

3A) BSN is 000000000

3B) BSN heeft geen 9 cijfers

3C) BSN voldoet niet aan de elfproef


Controlemassa data-analyse

Uitkomst data-analyse

Logica: 1 en 2 en (3a of 3b of 3b)

Berekening financiële impact

Zie GHZ-VVT Financiële impactbepaling - Vast bedrag per actie

ValueCarelogo2022.png