Cliënt langer dan X dagen dagbesteding en in ZVW-behandeling (N2530)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer:
Behoort tot Normenkader ValueCare

(Beschrijf hier tot welke Handreikingen, Rechtmatigheden, etc. etc. deze norm behoort)

Samenvatting

Deze norm signaleert cliënten met een openstaande DBC die langer dan X dagen dagbesteding ontvangen.

Regelgeving / beleid
2020
Iedereen, onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar, kan binnen de DBC dagbesteding registreren.


Er geldt een aantal voorwaarden voor het registreren van dagbesteding:

  • Dagbesteding is in het kader van de (psychiatrische) behandeling.
  • Dagbesteding is terug te vinden in het behandelplan opgesteld door de behandelaar.
  • De patiënt is daadwerkelijk aanwezig.

Tijdens dagbesteding kan de behandelaar géén direct patiëntgebonden behandelactiviteiten registreren.

Dagbesteding mag niet geregistreerd worden met verblijf zónder overnachting.


Regeling gesprecialiseerde geestelijke gezondheidszorg - NR/REG-2021B

Interpretaties

Signaleringsgrens is instelbaar: Default (730 dagen)

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Cliënt langer dan X dagen dagbesteding en in ZVW-behandeling (N2530)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle cliënten met een openstaande DBC

Blauwepijl.png

2) Er worden dagbestedingscontacten (act_9) geregistreerd

Blauwepijl.png

3) Cliënten ontvangen langer dan X dagen dagbesteding in de ZVW


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png