Cardiologie - Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit hartrevalidatie (N4772)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4772
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Behandelen - Therapie
Samenvatting

Wanneer een patiënt hartrevalidatie ondergaat dient er ook een hartrevalidatie intake contact te zijn geweest. 

Regelgeving / beleid
2017
Intakecontact (193126)

Individuele intake voor enkel- of meervoudige hartrevalidatie, bestaande uit een intakegesprek en een inspanningstest.

2017: NR/REG-1732 art. 24 lid 50

2018
Intakecontact (193126)

Individuele intake voor enkel- of meervoudige hartrevalidatie, bestaande uit een intakegesprek en een inspanningstest.

2018: NR/REG-1816 art. 24 lid 53

2019
Intakecontact (193126)

Individuele intake voor enkel- of meervoudige hartrevalidatie, bestaande uit een intakegesprek en een inspanningstest.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 36

2020
Intakecontact (193126)

Individuele intake voor enkel- of meervoudige hartrevalidatie, bestaande uit een intakegesprek en een inspanningstest.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 36

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Wanneer er voor een patiënt een subtraject met diagnose hartrevalidatie bestaat, is de verwachting dat voor deze patiënt ook een intakegesprek hartrevalidatie met de hartrevalidatie-arts heeft plaatsgevonden. Met het intakegesprek start de hartrevalidatie, de verwachting is daarom dat het intakgesprek in het eerste subtraject plaats zal vinden. 
  2. Deze norm hangt sterk samen met norm Cardiologie - Registratie voldoet aan de eisen van hartrevalidatie, geen subtraject hartrevalidatie vastgelegd (N4773), hierbij wordt er vanuit gegaan dat over het algemeen de zorgactiviteit op de juiste datum geregistreerd is. Vandaar dat het per ziekenhuis mogelijk is om subtrajecten uit te sluiten waarbij een aantal dagen voor het openen van het subtraject wel een zorgactiviteit hartrevalidatie is geregistreerd. De verwachting is dan dat deze acties via norm N4773 opgelost zullen worden.
  3. Middels een klantspecifieke parameter is het mogelijk om voor zorgtype 11 extra zorgactiviteiten worden toegevoegd die te signaleren - naast een zorgactiviteit intakecontact (193126). Default wordt alléén zorgactiviteit 193126 gesignaleerd. Deze parameter heeft invloed op blokje 2 in het functioneel ontwerp.
  4. Middels een klantspecifieke parameter is het mogelijk om voor zorgtype 21 zorgactiviteiten te signaleren. Default worden géén zorgactiviteiten gesignaleerd. Deze parameter kan invloed hebben op blokje 2 in het functioneel ontwerp
  5. Middels een klantspecifieke parameter is het mogelijk om alléén gesloten DBC's mee te nemen in de norm. Standaard worden alle open en gesloten DBC's meegenomen. Deze parameter heeft invloed op blokje 1 in het functioneel ontwerp.
  6. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter is het mogelijk om de interval waar gekeken wordt naar de zorgactiviteit intakecontact (193126) te vervroegen. Default staat dit op 14 dagen voor de start van het zorgtraject.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Cardiologie - Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit hartrevalidatie (N4772)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle ZT11 van cardiologie (AGB 20) met diagnose hartrevalidatie (821)

Blauwepijl.png

2) Tijdens de looptijd van het zorgtraject is geen zorgactiviteit intakecontact (193126) geregistreerd

Blauwepijl.png

3) Stel middels dossiercontrole vast:
Er heeft een intakecontact (193126) plaatsgevonden


Logica: 1 en 2 en 3

Te nemen actie

Registeer de zorgactiviteit intakegesprek (193126) - en/of geparametriseerde zorgactiveiten - in het desbetreffende subtraject. In de toelichting wordt per zorgtype vermeld welke zorgactiviteiten toegevoegd dient te worden, indien hier extra zorgactiviteiten zijn gevuld in één van de ziekenhuisspecifieke parameters.

Berekening financiële impact

Verschil in waarde subtrajecten na toevoegen gemiste verrichting

De financiële impact wordt bepaald door de gemiste verrichting(en) toe te voegen aan de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het toevoegen van de gemiste verrichtingen.

ValueCareLogo2.png