Cardiologie – Openen subtraject op basis van (spoed) opname (N4130)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4130
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

 1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Openen behandeling
Samenvatting

Wanneer er binnen een polikinisch subtraject van Cardiologie een (spoed)opname Cardiologie plaatsvindt, dan kan dit betekenen dat er sprake is van een nieuwe zorgvraag.

Regelgeving / beleid
2017
Het specialisme cardiologie kent geen parallelliteit, behalve bij icc, hartrevalidatie en begeleiding bij harten hartlongtransplantatie. Het specialisme klinische geriatrie kent ook geen parallelliteit, behalve bij icc of klinische medebehandeling. Neonatologie binnen het specialisme kindergeneeskunde en het specialisme geriatrische revalidatiezorg kennen helemaal geen parallelliteit.

2017: NR/REG-1732 art. 5a lid 4


Voor het poortspecialisme cardiologie gelden specifieke afsluitregels voor zorgtrajecten in verband met niet toegestane parallelliteit. Een zorgtraject met één of meer subtrajecten met ZT11 of ZT21 wordt bij het poortspecialisme cardiologie afgesloten op het moment dat zich bij de patiënt een andere/nieuwe zorgvraag voordoet waarvoor een nieuw zorgtraject voor cardiologie wordt geopend.

2017: NR/REG-1732 art. 6 lid 3

2018
Het specialisme cardiologie kent geen parallelliteit, behalve bij icc, hartrevalidatie en begeleiding bij hart- en hartlongtransplantatie. Het specialisme klinische geriatrie kent ook geen parallelliteit, behalve bij icc of klinische medebehandeling. Neonatologie binnen het specialisme kindergeneeskunde en het specialisme geriatrische revalidatiezorg kennen helemaal geen parallelliteit.

2018: NR/REG-1816 art. 5a lid 4


Voor het poortspecialisme cardiologie gelden specifieke afsluitregels voor zorgtrajecten in verband met niet toegestane parallelliteit. Een zorgtraject met één of meer subtrajecten met ZT11 of ZT21 wordt bij het poortspecialisme cardiologie afgesloten op het moment dat zich bij de patiënt een andere/nieuwe zorgvraag voordoet waarvoor een nieuw zorgtraject voor cardiologie wordt geopend.

2018: NR/REG-1816 art. 6 lid 3

2019
Het specialisme cardiologie kent geen parallelliteit, behalve bij icc, hartrevalidatie en begeleiding bij hart- en hartlongtransplantatie. Het specialisme klinische geriatrie kent ook geen parallelliteit, behalve bij icc of klinische medebehandeling. Neonatologie binnen het specialisme kindergeneeskunde en het specialisme geriatrische revalidatiezorg kennen helemaal geen parallelliteit.

2019: NR/REG-1907a art. 5a lid 4


Voor het poortspecialisme cardiologie gelden specifieke afsluitregels voor zorgtrajecten in verband met niet toegestane parallelliteit. Een zorgtraject met één of meer subtrajecten met ZT11 of ZT21 wordt bij het poortspecialisme cardiologie afgesloten op het moment dat zich bij de patiënt een andere/nieuwe zorgvraag voordoet waarvoor een nieuw zorgtraject voor cardiologie wordt geopend.

2019: NR/REG-1907a art. 6 lid 3

2020
Er wordt geen parallel zorgtraject geopend:
 • Binnen het specialisme cardiologie, behalve bij icc, hartrevalidatie en begeleiding bij hart- en hartlongtransplantatie.
 • Binnen het specialisme klinische geriatrie, behalve bij icc of klinische medebehandeling.
 • Bij neonatologie binnen het specialisme kindergeneeskunde.
 • Binnen het specialisme geriatrische revalidatiezorg.

2020: NR/REG-2001a art. 5 lid 4c


Voor het poortspecialisme cardiologie gelden specifieke afsluitregels voor zorgtrajecten in verband met niet toegestane parallelliteit. Een zorgtraject met één of meer subtrajecten met ZT11 of ZT21 wordt bij het poortspecialisme cardiologie afgesloten op het moment dat zich bij de patiënt een andere/nieuwe zorgvraag voordoet waarvoor een nieuw zorgtraject voor cardiologie wordt geopend.

2020: NR/REG-2001a art. 6 lid 3

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

 1. Een opname binnen een lopend poliklinisch subtraject kan duiden op een (spoed)opname voor een nieuwe zorgvraag.
 2. Het is per ziekenhuis instelbaar om alleen acties met betrekking tot spoedopnames te tonen, default worden alle acties getoond.
 3. Spoedopnames worden als volgt gedefinieerd:
  • Er is spoedindicatie bij de opname;
  • Er is een zorgactiviteit 190015 of 190016 geregistreerd;
  • De opnamedatum is gelijk aan de inschrijfdatum van de opname.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Cardiologie – Openen subtraject op basis van (spoed) opname (N4130)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle IC of klinische opnames Cardiologie (ZPK3 of 19)

Blauwepijl.png

2) Opname is gekoppeld aan subtraject Cardiologie

Blauwepijl.png

3) Binnen hetzelfde subtraject is vóór (in kalenderdagen) de opname een poklinisch consult (ZPK1) geregistreerd

Blauwepijl.png

4) Stel middels dossiercontrole vast of er sprake is van een nieuwe zorgvraag


Logica: 1 en 2 en 3 en 4

Te nemen actie

Openen van een nieuw subtraject voor Cardiologie

Berekening financiële impact

De financiële impact wordt berekend door de waarde van de huidige (poliklinische DBC) te verrekenen met de waarde van deze DBC wanneer deze opnieuw gegrouperd wordt minus de gesignaleerde verpleegdagen. Dit verschil in waarde van de poliklinische DBC wordt vervolgens verrekend met de waarde van een nieuwe gemiddelde klinische DBC voor Cardiologie.

ValueCareLogo2.png