COVID-19 - Te veel gesubsidieerde IC-behandeldagen geregistreerd (VWS-subsidie opschalingsregeling) (N0478)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0478
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid

  1. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2021 - IC's
  2. Ziekenhuizen overige Rechtmatigheid 2020 - IC's
Samenvatting

Het is niet toegestaan gesubsidieerde IC-behandeldagen te registreren als er niet voldoende reguliere IC-behandeldagen zijn vastgelegd. Ook is het niet toegestaan gesubsidieerde IC-behandeldagen in fase 3 vast te leggen als er niet voldoende IC-behandeldagen in fase 2 zijn vastgelegd.

Regelgeving / beleid
2020
ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

2020: NR/REG-2001a art. 26 lid 2c

2020: Ministerie van VWS - Subsidie Covid-19: Opschaling en beschikbaarheid Intensive Care en klinische capaciteit

2021
ic-dag type 1 of 2 (190157 en 190158)

Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een ic-patiënt, ingedeeld in ic-dag type 1 of 2. Niet als ic-dag wordt geteld het post-operatief onderbrengen van een patiënt zonder ic-indicatie op de ic of op de Post Anesthesia Care Unit (PACU), in plaats van op de verkoeverafdeling, voorafgaand aan overplaatsing naar de gewone verpleegafdeling. Het betreft dan een reguliere post-operatieve bewaking en geen ic-dag.

2021: NR/REG-2103a art. 26 lid 2c

2021: Ministerie van VWS - Subsidie Covid-19: Opschaling en beschikbaarheid Intensive Care en klinische capaciteit

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Om onvolledige registraties van zorgactiviteit 190159 en 190160 te signaleren, raden wij het gebruik van volledigheidsnorm N4782 aan.
  2. De default ingangsdatum van deze controle is 01-10-2020 naar aanleiding van de datum die genoemd is in 2020: Wijzigingsbesluit (WB/REG-2020-08) houdende wijziging van de Regelgeving medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2001a.
  3. Er worden acties gesignaleerd tot het maximum aantal behandeldagen dat onder de afgesproken aantallen van de instelling (Bijlage I Opschalingslijst) valt zoals benoemd in 2020: Subsidie Covid-19: Opschaling en beschikbaarheid Intensive Care en klinische capaciteit, p.9, versie definitief, 27-10-2020.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “COVID-19 - Te veel gesubsidieerde IC-behandeldagen geregistreerd (VWS-subsidie opschalingsregeling) (N0478)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle IC behandeldagen (190157, 190158, 190159 en 190160) vastgelegd op één kalenderdag vanaf 1 oktober 2020

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

2a) Er is sprake van een of meerdere zorgactiviteiten 190159 'IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 2'

2b) Er is sprake van een of meerdere zorgactiviteiten 190160 'IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 3'

2c) Er is geen sprake van een of meerdere zorgactiviteiten 190159 'IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 2' of 190160 'IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 3'

Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png
Blauwepijl.png

3a) Er zijn minder reguliere IC-behandeldagen (190157 en 190158) vastgelegd in de reguliere fase dan afgesproken

3b) Er zijn minder zorgactiviteiten 190159 'IC-dag, VWS-subsidie opschaling fase 2' vastgelegd in fase 2 dan afgesproken

3c) Het maximum aantal aan afgesproken IC-dagen per dag is bereikt

3d) Het maximum aantal aan afgesproken IC-dagen per dag is bereikt


Logica: 1 en ((2a en 3a) of (2b en (3b of 3c)))

Berekening financiële impact

Zie Berekening financiële impact - Verschil waarde OZP's


ValueCareLogo2.png