Bijlagen

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Er zijn verschillende overzichten beschikbaar voor het ziekenhuis met extra inzichten. Behalve Excel Handreiking referentiegegevens draaien de Excels op de freeze-verwerking. Deze Excels worden na de peildatum gefaseerd opgeleverd.

Aanpassingen in het portaal (zoals wijziging van actiestatus of een ingevulde impact) zijn verwerkt in de Excels van de eerstvolgende freeze-verwerking.

Excel: Handreiking Referentiegegevens

Dit overzicht biedt inzicht in de normen die onder het betreffende Handreikingsjaar vallen en de bijbehorende uitrolstatus van het ziekenhuis. Het ziekenhuis kan via dit overzicht monitoren of alle normen in productie staan en specifiek voor de deelwaarnemingen kan controleren of ze al kunnen starten met het uitvoeren. Verder kan het ziekenhuis in dit overzicht vinden welke acties genegeerd zijn in de daily auditing, inclusief het aantal acties en de bijbehorende impact. Dit overzicht draait op de daily auditing (en niet op de freeze).

Excel: Handreiking Referentiegegevens Freeze

Dit overzicht biedt inzicht in het aantal genegeerde acties in de freeze, geeft informatie over de steekproeven en biedt een overzicht voor het ziekenhuis hoe de steekproef van controlepunt 8 Add ons is opgebouwd. Dit laatste is een overzicht wat door reviewende zorgverzekeraars wordt opgevraagd voorafgaand of tijdens de review.

Excel: Handreiking Aanvullende overzichten

Dit overzicht biedt extra inzicht in de deelwaarnemingen van de controlepunten omtrent parallelliteit. Er wordt uitgelegd hoe de macro-impact is berekend van cp9 en c10. Het geeft de massa weer die is uitgesloten op de deelwaarnemingen evenals de uitgesloten posten. Deze overzichten worden opgevraagd door de reviewende zorgverzekeraars voorafgaand of tijdens de review.

Excel: Handreiking Declarabele massa

Dit bestand bevat de informatie over de declarabele massa van het ziekenhuis waarbij het totaalbedrag is opgedeeld per tarieftype.

Er staan twee totaalbedragen:

 • 01 - rpt_faktuurregel
  De 01 - rpt_faktuurregel komt uit de facturatie. Voor de aansluiting op factuurregels wordt gekeken naar gesloten in het desbetreffende Handreikingsjaar of het jaar ervoor.
 • 04 - nk_impact_declarabele_massa
  De 04 - nk_impact_declarabele_massa komt uit de verrichtingen en DBC tabel. Dit bevat veel interpretatieslagen (optellingen, platslaan). Dit is niet 1 op 1 reproduceerbaar vanuit de factuurregels, waardoor het ziekenhuis beter kan aansluiten op de factuurregels.

Voorbeelden waarom het zeer lastig reproduceerbaar is vanuit de factuurregels:

 • Iets kan nog wel op gefactureerd staan in de factuurregels, maar de DBC kan al wel op geparkeerd staan in het ZIS. Wij nemen de DBC dan mee als niet factureerbaar.
 • Een DBC kan in de factuurregels een andere startdatum hebben dan in de DBC tabel.

Excel: Handreiking Bijlage II

Ons bestand is gebaseerd op de landelijke bijlage II. Een deel van de kolommen moet ook opgeleverd worden voor de IT-audit.

Excel: Handreiking Bijlage III

Bijlage III is ook gebaseerd op de landelijke bijlage III. Dit bestand bevat voornamelijk de verdeling van het bedrag wat terugbetaald gaat worden per UZOVI.

Excel: Handreiking Afloop

Dit overzicht bevat de informatie over alle micro-correcties. Het ziekenhuis kan deze input gebruiken om het landelijke format van het afloopbestand te vullen.

Actiepunten Bijlagen - ziekenhuizen

 1. ValueCare geeft inzicht in freeze-data d.m.v. de verschillende excels onder menu Overzichten.
 2. Controleer of de excels aanwezig zijn. Zo niet, dan kan dit via een aanvraag aangegeven worden. Let op, de excels worden gefaseerd opgeleverd.
 3. Het ziekenhuis levert bijlage II en bijlage III in bij de zorgverzekeraars.
 4. Nadat het ziekenhuis de bijlagen heeft ingeleverd, geeft deze de datum van inleveren door aan Valuecare via een aanvraag. Dan zal ValueCare de actiestatus, referentiegegevens en parameters vastzetten.