Bezoekverrichting op dezelfde dag als een polikliniekbezoek (N0166-HR2020)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0166-HR2020
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2020 MSZ - Controlepunt 1.3

Behoort tot Normenkader ValueCare

Gecertificeerde controles

  1. Gecertificeerde controles - Normenkader - Polikliniek (R06401)

Handboek DOT Controleregels

  1. Handboek DOT Controleregels 2020 - D.P.A.99.196 Parallelliteit palliatief consult en eerste polikliniekbezoek

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2020 - Registreren van zorgactiviteiten
Samenvatting

De bezoekverrichtingen 190029, 190049, 190067 mogen niet op dezelfde dag als een polikliniekbezoek worden geregistreerd.

Regelgeving / beleid
2020
Follow-up pediatrische IC (190029)
Een polikliniekbezoek, waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent), in het kader van langdurige nacontrole van een patiënt met een PICU voorgeschiedenis. Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd.

Gestructureerd landelijk neonataal follow-up protocol van NICU populatie (190049)
Een polikliniekbezoek in het kader van protocol neonatologie (langdurige nacontrole van een neonaat met een NICU voorgeschiedenis), waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent), in het kader van langdurige nacontrole van een neonaat met een NICU voorgeschiedenis. Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd.

Consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067)
Consult tussen een patiënt en een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitoefent en onderdeel uitmaakt van het team palliatieve zorg. De zorgactiviteit is bedoeld voor zowel klinische als poliklinische consulten. Deze activiteit mag niet naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2020: NR/REG-2001a art. 24 lid 22, 23 en 15

2019
Follow-up pediatrische IC (190029)
Een polikliniekbezoek, waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent), in het kader van langdurige nacontrole van een patiënt met een PICU voorgeschiedenis. Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd.

Follow-up neonatale IC (190049)
Een polikliniekbezoek in het kader van protocol neonatologie (langdurige nacontrole van een neonaat met een NICU voorgeschiedenis), waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent), in het kader van langdurige nacontrole van een neonaat met een NICU voorgeschiedenis. Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd.

Consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067)
Consult tussen een patiënt en een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitoefent en onderdeel uitmaakt van het team palliatieve zorg. De zorgactiviteit is bedoeld voor zowel klinische als poliklinische consulten. Deze activiteit mag niet naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.

2019: NR/REG-1907a art. 24 lid 23, 22 en 15

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Per 2020 wordt verrichting 190067 (Consult door een lid van het team palliatieve zorg) niet langer gezien als bezoekverrichting, maar als polikliniekbezoek.

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes worden gemaakt:

  1. Er wordt gekeken of een bezoekverrichting voor een patiënt op een bepaalde dag samen gaat met een polikliniekbezoek voor hetzelfde specialisme. Bezoekverrichtingen in combinatie met een polikliniekbezoek voor een ander specialisme worden niet gesignaleerd.
  2. Handmatig genegeerde acties dienen ook beoordeeld te worden op de deelwaarnemingscriteria, deze stromen niet in op de deelwaarneming. (Deelwaarneming N0170)
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Bezoekverrichting op dezelfde dag als een polikliniekbezoek (N0166-HR2020)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle zorgactiviteiten voor bezoekverrichting
Vanaf 2018: 190029 en 190049

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of Handreikingsjaar
of
zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of Handreikingsjaar

Blauwepijl.png

3) Op dezelfde dag is voor hetzelfde uitvoerend hoofdspecialisme een polikliniekbezoek vastgelegd
Vanaf 2018: 190007, 190008, 190010, 190013, 190022, 190060, 190065
Vanaf 2020: 190067


Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

Het onterechte consult wordt verwijderd. De financiële impact wordt bepaald door de onterechte zorgactiviteit(en) te verwijderen uit de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van onterechte zorgactiviteiten. Indien sprake is van het onterecht registreren van twee dezelfde zorgactiviteiten voor dezelfde patiënt op 1 kalenderdag (bijvoorbeeld twee langdurige observaties voor dezelfde patiënt op dezelfde kalenderdag), dan wordt de laatst geregistreerde zorgactiviteit verwijderd. Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit

ValueCareLogo2.png