Bezoekverrichting op dezelfde dag als een polikliniekbezoek (N0166-HR2018)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N0166-HR2018
Link naar Handreiking MSZ

Handreiking Rechtmatigheidscontroles 2018 MSZ - Controlepunt 1.3

Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Handreiking

  1. Ziekenhuizen Handreiking 2018 - Registreren van zorgactiviteiten
Samenvatting

De bezoekverrichtingen 190029, 190049, 190063/190067 mogen niet op dezelfde dag als een polikliniekbezoek worden geregistreerd.

Regelgeving / beleid

2018:

Follow-up pediatrische IC (190029) Een polikliniekbezoek, waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent), in het kader van langdurige nacontrole van een patiënt met een PICU voorgeschiedenis. Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd. Follow-up neonatale IC (190049) Een polikliniekbezoek in het kader van protocol neonatologie (langdurige nacontrole van een neonaat met een NICU voorgeschiedenis), waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist (specialist of arts-assistent), in het kader van langdurige nacontrole van een neonaat met een NICU voorgeschiedenis. Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd. Consult door een lid van het team palliatieve zorg (190067) Consult tussen een patiënt en een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitoefent en onderdeel uitmaakt van het team palliatieve zorg. De zorgactiviteit is bedoeld voor zowel klinische als poliklinische consulten. Deze activiteit mag niet naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd.


2018: NR/REG-1816, artikel 24.51, 24.50, 24.43

Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar

Aan deze norm zijn de volgende ZA codes toegevoegd vanaf 2018: ZA 190065 en 190067. Zorgactiviteiten 090613, 090614 en 190063 hebben een einddatum gekregen.

Interpretaties

1. Er wordt gekeken of een bezoekverrichting voor een patiënt op een bepaalde dag samen gaat met een polikliniekbezoek voor hetzelfde specialisme. Bezoekverrichtingen in combinatie met een polikliniekbezoek voor een ander specialisme worden niet gesignaleerd.

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Bezoekverrichting op dezelfde dag als een polikliniekbezoek (N0166-HR2018)” als aan de volgende selectie is voldaan: 


1) Alle zorgactiviteiten voor bezoekverrichting

2017: 190029, 190049 en 190063

2018: 190029, 190049 en 190067

Blauwepijl.png

2) Los te factureren zorgactiviteit in scope controlejaar of Handreikingsjaar

of

zorgactiviteit gekoppeld aan een subtraject in scope controlejaar of Handreikingsjaar


Blauwepijl.png

3) Op dezelfde dag is voor hetzelfde uitvoerend hoofdspecialisme een polikliniekbezoek vastgelegd

2017: 190007, 190008, 190010, 190013, 190022, 190060, 090613 en 090614

2018: 190007, 190008, 190010, 190013, 190022, 190060, 190065

Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact

Het onterechte consult wordt verwijderd. De financiële impact wordt bepaald door de onterechte zorgactiviteit(en) te verwijderen uit de te grouperen zorgactiviteiten behorend bij het subtraject. De financiële impact is het verschil in waarde van het subtraject vóór en ná het verwijderen van onterechte zorgactiviteiten. Indien sprake is van het onterecht registreren van twee dezelfde zorgactiviteiten voor dezelfde patiënt op 1 kalenderdag (bijvoorbeeld twee langdurige observaties voor dezelfde patiënt op dezelfde kalenderdag), dan wordt de laatst geregistreerde zorgactiviteit verwijderd.

Zie Berekening financiële impact - Verschil in waarde subtrajecten na verwijderen onterechte zorgactiviteit