Beroep behandelaar in EPD niet gelijk aan beroep personeelssysteem (N1360)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1360

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 14.

Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2017
  2. GGZ Rechtmatigheid 2016
  3. GGZ Rechtmatigheid 2015
  4. GGZ Rechtmatigheid 2014
Samenvatting

Behandelaren waarvan het beroep dat in het EPD is vastgelegd niet overeen komt met het beroep dat is vastgelegd in het personeelssysteem zijn mogelijk niet bevoegd tijd te registreren op DBC's.

Wet- en regelgeving
2014 & 2015
Alle behandelaren waarvan het beroep op de openingsdatum van de DBC is opgenomen in de beroepentabel van DBC-Onderhoud kunnen op de DBC diagnostiek en behandeling registreren.
In de DBC beroepentabel, in bijlage 3 van de Spelregels DBC-registratie ggz zijn de beroepen die bevoegd zijn om tijd te registeren voor diagnostiek en behandeling opgenomen.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 4.1.2 (p.32-33) en bijage 3 (p.67-71))

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 4.1.2 (p.34-35) en bijlage 3 (p.67-71))

2016
3.1.4 Registreren

1. Alle behandelaren van wie het beroep op de openingsdatum van de dbc is opgenomen in de dbc-beroepentabel kunnen op een dbc registreren. In bijlage 5 van de nadere regel zijn de beroepen opgenomen.

(Bron: NR/CU-565. p.10)

2017
3.1.4 Registreren

1. Alle behandelaren waarvan het beroep op de openingsdatum van de dbc is opgenomen in de dbc-beroepentabel kunnen op een dbc registreren. In bijlage 4 van de nadere regel zijn de beroepen opgenomen.

(Bron: NR/REG-1734. p.12)

Interpretaties

Er zijn geen interpretatiekeuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Beroep behandelaar in EPD niet gelijk aan beroep personeelssysteem (N1360)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) Alle behandelaren

Blauwepijl.png

2) Behandelaren met tijdschrijfactiviteiten op DBC's die in het betreffende jaar geopend zijn

Blauwepijl.png

3) Beroep behandelaar loopt in de periode tussen de eerste en laatste tijdschrijfactiviteit op DBC's die in het betreffende jaar geopend zijn niet synchroon tussen EPD en personeelssysteem

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De financiële impact is de waarde van de door de behandelaar geregistreerde tijdschrijfactiviteit(en) gekoppeld aan DBC's geopend in het betreffende jaar, waarbij het beroep van de behandelaar in het EPD ten tijde van de tijdschrijfactiviteit(en) in kwestie niet overeen kwam met het beroep in het personeelssysteem. Gemiddeld uurloon behandelaar x aantal minuten onterecht geregistreerde directe tijd / 60.

ValueCareLogo2.png