Behandeling in dagverpleging ipv opname

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

  1. Kliniek
Samenvatting

Deze stuurindicator toont het percentage DBC’s met dagverpleging dat is uitgevoerd tov het totaal aantal DBCs voor behandelingen in klinische opname of dagverpleging.

Behandeling in dagverpleging zijn geplande operaties, ingrepen, verrichtingen, of onderzoeken waarvoor de patiënt niet langer dan een dag in het ziekenhuis hoeft te zijn. Klinische opnamen zijn de overige opnames, waarbij patiënten wel langer dan een dag in het ziekenhuis dienen te verblijven.

Het is voor patiënt en ziekenhuis gunstiger wanneer de patiënt zo snel mogelijk weer naar huis kan gaan. Dit bespaart het ziekenhuis tijd en geld, en verhoogt de patiënttevredenheid. Deze stuurindicator laat zien of uw ziekenhuis meer of minder behandelingen in dagopnames heeft dan een gemiddeld ander ziekenhuis op basis van de benchmark.

ValueCare laat het percentage dagopnames ipv opname tov benchmark zien per maand, specialisme/specialist en per diagnose. Het specialisme mondziekten, kaak- aangezichtchirurgie wordt niet meegenomen in deze indicator.

Regelgeving / beleid
2022
Dagverpleging is een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er wordt maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag vastgelegd. Een dagverpleging wordt niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

Een polikliniekbezoek wordt niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting, verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie (klinische opname) geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland.

2022: NZA - Regeling medisch-specialistische zorg

2023
Dagverpleging is een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er wordt maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag vastgelegd. Een dagverpleging wordt niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie geregistreerd.

Een polikliniekbezoek wordt niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting, verpleegdag of klinische zorgdag in de thuissituatie (klinische opname) geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek (190013) voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland.

2023: NZA - Regeling medisch-specialistische zorg

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. ValueCare kijkt per DBC of deze zorgtype 2 ‘dagverpleging’ bevat.
  2. ValueCare deelt alle geregistreerde DBCs met zorgtype 2 door het totaal van dagverpleging of klinische behandelingen. Dit totaal wordt berekend door de DBC’s met zorgtype 3 ‘klinische verpleging’ en DBCs met zorgtype 2 ‘dagverpleging’ bij elkaar op te tellen.
  3. Het maakt voor deze som niet uit hoe vaak zorgtype 2 voorkomt in de DBC, ValueCare telt de DBCs en niet de hoeveelheid zorgtype 2.
  4. ValueCare neemt het specialisme mondziekten, kaak- aangezichtchirurgie niet mee in deze indicator wordt niet meegenomen.
Normstelling

ValueCare berekent per DBC diagnose de betreffende norm uit in de benchmark. Het ziekenhuis kan zich enkel met het eigen type ziekenhuis vergelijken (Academisch, algemeen of topklinisch). Omdat ValueCare de berekening van de benchmarknorm op basis van DBC-diagnose maakt, is er gecorrigeerd voor de verschillen in DBC diagnoses en de frequentie van voorkomen per ziekenhuis. Voor meer informatie zie de pagina externe benchmark.

Sturing

Deze stuurindicator geeft inzicht in hoe vaak dagopnames voorkomen tov een gemiddeld ander ziekenhuis. Op basis van deze informatie kan het ziekenhuis interventies inzetten. Het kan voorkomen dat een arts bij bepaalde DBC’s vaker voor een behandeling in dagverpleging kiest dan bij andere DBC diagnoses. Door de toevoeging van benchmark percentages kan het ziekenhuis de eigen percentages met die van de benchmark van eigen type ziekenhuis vergelijken. Hierdoor maakt deze stuurindicator het mogelijk om makkelijker dergelijke beslissingen te maken.

Het effect van sturing hangt af van ziekenhuis specifieke situaties. Deze stuurindicator geeft houvast bij het bepalen welke interventies potentieel effect hebben, en bij het meten van deze effecten achteraf.

De volgende controles/kwaliteitsindicatoren helpen bij het bewaken van de beleidsuitvoering rondom behandeling op dagverpleging ipv opnames:

Dagverpleging op dezelfde kalenderdag per specialisme meer dan één dagverpleging (N0281-HR2022)

Zorgactiviteit die klinisch of in dagverpleging moet worden uitgevoerd zonder verpleegdag of dagverpleging (N0308)

Dagverpleging niet gepland (N0315)

ValueCare denkt graag met u mee over het verbeteren van de sturing in uw ziekenhuis. Mochten er op basis van bovenstaande nieuwe ideeën of suggesties voor controles ontstaan, laat het dan aan ValueCare weten via uw ValueCare contact.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Behandeling in dagverpleging ipv opname” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle DBCs die zorgtype 2 ‘dagverpleging’ bevatten

Blauwepijl.png

2) Gedeeld door alle DBCs met zorgtype 2 en 3 ‘klinische verpleging’


Logica: 1 en 2

ValueCarelogo2022.png