Behandelaar zonder CONO-beroep met tijd op DBC (N1515)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1515
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

  1. GGZ Zelfonderzoek 2013 - Controlepunt 14

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2020 - Onverzekerde zorg
  2. SGGZ 2019 - Onverzekerde zorg
  3. SGGZ 2018 - Onverzekerde zorg
  4. SGGZ 2017 - Onverzekerde zorg
  5. SGGZ 2016 - Onverzekerde zorg
  6. SGGZ 2015 - Onverzekerde zorg
  7. SGGZ 2014 - Onverzekerde zorg

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht
Samenvatting

Behandelaren waarvan het beroep niet is opgenomen in de beroepentabel van DBC-Onderhoud zijn niet bevoegd tijd te registreren op DBC's.

Wet- en regelgeving
2014 & 2015
Alle behandelaren waarvan het beroep op de openingsdatum van de DBC is opgenomen in de beroepentabel van DBC-Onderhoud kunnen op de DBC diagnostiek en behandeling registreren. In de DBC beroepentabel, in bijlage 3 van de Spelregels DBC-registratie GGZ zijn de beroepen die bevoegd zijn om tijd te registeren voor diagnostiek en behandeling opgenomen.

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2014 - Versie v20141007. Paragraaf 4.1.2 (p.32-33) en bijage 3 (p.67-71))

(Bron: Spelregels DBC-registratie GGZ 2015 - Versie v20141216. Paragraaf 4.1.2.(p.34-35) en bijlage 3 (p.67-71))

2016
3.1.4 Registreren

1. Alle behandelaren van wie het beroep op de openingsdatum van de dbc is opgenomen in de dbc-beroepentabel kunnen op een dbc registreren. In bijlage 5 van de nadere regel zijn de beroepen opgenomen.

(Bron: NR/CU-565. p.10)

2017
Registreren

Alle behandelaren waarvan het beroep op de openingsdatum van de dbc is opgenomen in de dbc-beroepentabel kunnen op een dbc registreren. In bijlage 4 van de nadere regel zijn de beroepen opgenomen.

2017: NR/REG-1734 art. 3.1.4 lid 1 (p.17)

2018
Registreren

Alleen behandelaren van wie het beroep op de openingsdatum van de dbc is opgenomen in de dbcberoepentabel (Bijlage 3: Dbc-beroepentabel) mogen tijd registreren. Alleen van beroepen die in deze tabel onder ‘Tijd leidt af’ een ‘ja’ hebben staan, leidt de tijd af naar een prestatie.

2018: NR/REG-1803 art. 5.1.4 lid 1 (p.21)

2019
Registreren

Alleen behandelaren van wie het beroep op de openingsdatum van de dbc is opgenomen in de dbcberoepentabel (Bijlage 3: Dbc-beroepentabel) mogen tijd registreren. Alleen van beroepen die in deze tabel onder ‘Tijd leidt af’ een ‘ja’ hebben staan, leidt de tijd af naar een prestatie.

2019: NR/REG-1927 art. 5.1.4 lid 1 (p.21)

2020
Registreren

Alleen behandelaren van wie het beroep op de openingsdatum van de dbc is opgenomen in de dbcberoepentabel (Bijlage 3: Dbc-beroepentabel) mogen tijd registreren. Alleen van beroepen die in deze tabel onder ‘Tijd leidt af’ een ‘ja’ hebben staan, leidt de tijd af naar een prestatie.

2020: NR/REG-2021 art. 5.1.4 lid 1 (p.20)

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. De controle kijkt naar bevoegdheid van de behandelaar op het specifieke moment / de specifieke momenten dat de betreffende behandelaar tijd op de DBC heeft geschreven. 
Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van  “Behandelaar zonder CONO-beroep met tijd op DBC (N1515)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) Alle behandelaren

Blauwepijl.png

2) Behandelaren met tijdschrijfactiviteiten op DBC's die in het betreffende jaar geopend zijn

Blauwepijl.png

3) Behandelaar beschikt ten tijde van de tijdschrijfactiviteiten niet over een beroep dat is opgenomen in de beroepentabel van DBC-Onderhoud


Logica: 1 en 2 en 3 

Berekening financiële impact

De financiële impact is de waarde van de door de behandelaar geregistreerde tijdschrijfactiviteit(en) gekoppeld aan DBC's geopend in het betreffende jaar, waarbij de behandelaar ten tijde van de tijdschrijfactiviteit(en) in kwestie niet beschikte over een beroep dat is opgenomen in de beroepentabel van DBC-Onderhoud. Gemiddeld uurloon behandelaar x aantal minuten onterecht geregistreerde directe tijd / 60.


ValueCareLogo2.png