Behandelaar met meer dan 10 uur tijd per dag (N1977)

Uit Normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1977

Referentienummer Controleplan Onderzoek Controles cGGZ 2013: 10.

Behoort tot Normenkader

GGZ Rechtmatigheid

  1. GGZ Rechtmatigheid 2014
  2. GGZ Rechtmatigheid 2015
  3. GGZ Rechtmatigheid 2016
  4. GGZ Rechtmatigheid 2017
  5. GGZ Rechtmatigheid 2018
  6. GGZ Rechtmatigheid 2019
Samenvatting

Op kalenderdagen waarop er door individuele behandelaren meer dan 10 uur tijd is geschreven is mogelijk sprake van onrechtmatigheid.

Regelgeving / beleid
2015
Indien er meer tijd geschreven wordt dan dat er feitelijk gewerkt wordt, kan dit mogelijk duiden op onrechtmatigheden.

De verwachting is dat er weinig behandelaren zijn die meer dan 10 uur per dag werken. Daarnaast kan het onderzoek worden uitgebreid  door te kijken naar de registratie van  tijd ten op zichte van het aantal uur dat de behandelaar heeft gewerkt.

(Bron: Toelichting op materiële controlepunten GGZ, 20-02-2015)

2016
2017
2018
2019
Interpretaties

Er zijn geen interpretaties keuzes gemaakt.

Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Behandelaar met meer dan 10 uur tijd per dag (N1977)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) Kalenderdagen per behandelaar

Blauwepijl.png

2) Waarop de behandelaar in kwestie tijdschrijfactiviteiten heeft geregistreerd gekoppeld aan DBC's geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

3) Totale tijd op alle tijdschrijfactiviteiten is groter dan 10 uur


Logica: 1 en 2 en 3
Berekening financiële impact

De financiële impact is de waarde van onterecht geregistreerde tijdschrijfactiviteiten gekoppeld aan DBC's geopend in het betreffende jaar op de dag in kwestie. Gemiddeld uurloon behandelaar x aantal minuten onterecht geregistreerde tijd / 60.


ValueCareLogo2.png