Behandelaar met meer dan 10 uur tijd per dag (N1977)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N1977
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Zelfonderzoek

  1. GGZ Zelfonderzoek 2013 - Controlepunt 10

GGZ Rechtmatigheid - Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

  1. SGGZ 2020 - Feitelijke levering
  2. SGGZ 2019 - Feitelijke levering
  3. SGGZ 2018 - Feitelijke levering
  4. SGGZ 2017 - Feitelijke levering
  5. SGGZ 2016 - Feitelijke levering
  6. SGGZ 2015 - Feitelijke levering
  7. SGGZ 2014 - Feitelijke levering
Samenvatting

Op kalenderdagen waarop er door individuele behandelaren meer dan 10 uur tijd is geschreven is mogelijk sprake van onrechtmatigheid.

Wet- en regelgeving
2015
Indien er meer tijd geschreven wordt dan dat er feitelijk gewerkt wordt, kan dit mogelijk duiden op onrechtmatigheden.

De verwachting is dat er weinig behandelaren zijn die meer dan 10 uur per dag werken. Daarnaast kan het onderzoek worden uitgebreid  door te kijken naar de registratie van  tijd ten op zichte van het aantal uur dat de behandelaar heeft gewerkt.

(Bron: Toelichting op materiële controlepunten GGZ, 20-02-2015)

2016

2017
Registreren

Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd, in het kader van de diagnostiek of behandeling, registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de (regie)behandelaar niet op een dbc registreren.

2017: NR/REG-1734 artikel 3.1.4 lid 4

De te verzekeren prestaties
De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.

2017: Besluit zorgverzekering 2017 artikel 2.1 lid 2

2018
Registreren

Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd, in het kader van de diagnostiek of behandeling, registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de (regie)behandelaar niet op een DBC registreren.

2018: NR/REG-1803a artikel 5.1.4 lid 5

De te verzekeren prestaties
De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.

2018: Besluit zorgverzekering 2018 artikel 2.1 lid 2

2019
Registreren

Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd, in het kader van de diagnostiek of behandeling, registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de (regie)behandelaar niet op een dbc registreren.

2019: NR/REG-1927 artikel 5.1.4 lid 5

De te verzekeren prestaties
De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.

2019: Besluit zorgverzekering 2019 artikel 2.1 lid 2

2020
Registreren

Een behandelaar mag alleen de patiëntgebonden tijd, in het kader van de diagnostiek of behandeling, registreren die hij daadwerkelijk heeft besteed aan die activiteit. Niet-patiëntgebonden activiteiten, zoals scholing, het lezen van vakliteratuur, algemene vergaderingen en intervisiebijeenkomsten, mag de (regie)behandelaar niet op een dbc registreren.

2020: NR/REG-2021b artikel 5.1.4 lid 5

De te verzekeren prestaties
De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.

2020: Besluit zorgverzekering 2020 artikel 2.1 lid 2

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  • Deze controle signaleert bij een behandelaar met meer dan 10 uur tijd per dag . Deze 10 uur zijn instelbaar, dat wil zeggen dat instelling kan bepalen vanaf hoeveel uur de controle signaleert.
Controle vorm

Data-analyse

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Behandelaar met meer dan 10 uur tijd per dag (N1977)” als aan de volgende selectie is voldaan:


1) Kalenderdagen per behandelaar

Blauwepijl.png

2) Waarop de behandelaar in kwestie tijdschrijfactiviteiten heeft geregistreerd gekoppeld aan DBC's geopend in het betreffende jaar

Blauwepijl.png

3) Totale tijd op alle tijdschrijfactiviteiten is groter dan 10 uur (instelbaar)

Logica: 1 en 2 en 3

Berekening financiële impact

De financiële impact is de waarde van onterecht geregistreerde tijdschrijfactiviteiten gekoppeld aan DBC's geopend in het betreffende jaar op de dag in kwestie. Gemiddeld uurloon behandelaar x aantal minuten onterecht geregistreerde tijd / 60.


ValueCareLogo2.png