Behandel geen spataders of open been (ulcus cruris) zonder duplexonderzoek (N7110)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Referentienummer: N7110
Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

  1. Passende zorg
Samenvatting

Behandel geen spataders of open been (ulcus cruris) zonder duplexonderzoek.

Regelgeving / beleid
2022
Spataders (Chronische Veneuze Ziekte, CVD) ontstaan als aders uitzetten doordat de kleppen in de aders niet meer goed werken en het bloed gaat ‘lekken’. Duplexonderzoek van de aders (een combinatie tussen echografie en het meten van de stroomsnelheid van het bloed in de vaten) is hét diagnostisch onderzoek om vast te stellen of er sprake is van spataders. Het is eenvoudig uit te voeren en niet invasief (het lichaam wordt niet binnengedrongen) en daarmee het meest patiëntvriendelijk. De helft van de patiënten met een open been heeft dit op basis van oppervlakkige spataders. Behandeling hiervan geeft niet alleen een snellere genezing, maar voorkomt vooral dat spataders terugkomen. Tevens voorkomt het onnodige toekomstige behandelingen, bijvoorbeeld van een open been, en daarmee onnodige kosten.

2022: Zorginstituut Nederland - Zinnige Zorg voor mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) (implementatiefase)

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen de afspraakcodes voor de behandeling van spataders en open been ingesteld worden. Dit is een verplichte parameter voor de werking van de norm.
  2. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen de afspraakcodes voor duplexonderzoek ingesteld worden. Dit is een verplichte parameter voor de werking van de norm.
  3. Een uitgevoerd duplexonderzoek wordt herkend door een geregistreerde zorgactiviteit 039775 - Duplex bloedvaten in extremiteiten.
  4. Per patiënt wordt alleen de eerstvolgende afspraak getoond. Eventuele daaropvolgende afspraken worden getoond in de toelichting.
  5. Middels een ziekenhuisspecifieke parameter kunnen afspraken op bepaalde (sub)agenda's uitgesloten worden van signalering. Default worden geen afspraken uitgesloten.
Programmeerbare norm

Er is sprake van “Behandel geen spataders of open been (ulcus cruris) zonder duplexonderzoek (N7110)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle geplande afspraken voor de behandeling van spataders of open been

Blauwepijl.png

2) Binnen 12 maanden voor de afspraak is geen verrichting duplexonderzoek geregistreerd EN er is geen afspraak voor duplexonderzoek ingepland voor de behandel-afspraak plaatsvindt

Logica: 1 en 2

Te nemen actie

Door de medisch specialist wordt beoordeeld of de geplande zorg passend is. De medisch specialist stuurt op passende zorg.

Berekening financiële impact

Niet van toepassing.

ValueCarelogo2022.png