BSN niet geverifieerd of ontbreekt (N2500)

Uit normenkaderzorg.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N2500
Behoort tot Normenkader ValueCare

GGZ Horizontaal Toezicht

  1. GGZ Horizontaal Toezicht

GGZ Volledigheid

Samenvatting

BSN verificatie is nodig voor het factureren van DBC's of prestaties

Regelgeving / beleid

Artikel 5

De zorgaanbieder stelt de identiteit en het burgerservicenummer van een cliënt vast:

Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

Interpretaties

Deze controle signaleert nadat er direct contact heeft plaatsgevonden

Programmeerbare norm

Er is sprake van “BSN niet geverifieerd of ontbreekt (N2500)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle cliënten

Blauwepijl.png

2) Client is niet overleden 

Blauwepijl.png

3) Cliënt behoort niet tot groep:

  • Nevencliënten
  • Illegalen
  • Personen met een adres buiten Nederland
  •  Asielzoekers 
Blauwepijl.png

4) Er is direct contact geweest 

Blauwepijl.png

5) BSN niet geverifieerd of ontbreekt


Logica: 1 en 2 en 3 en 4 en 5

Berekening financiële impact

ValueCareLogo2.png