Afloop

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Afloop

In de afloopfase moet worden aangetoond dat de micro-correcties financieel zijn afgehandeld. Oftewel naast een mutatie in het ZIS moet ook een correctiefactuur zijn verstuurd naar de verzekeraar. ValueCare levert hiervoor een overzicht met input op basis waarvan het ziekenhuis een (groot) deel van het landelijk afloopbestand kan vullen.

Het goed aantonen van de afloop kan lastig zijn. Dit komt met name omdat de gesignaleerde fout soms anders wordt opgelost dan de oplossing waar vanuit werd gegaan bij het vooraf berekenen van de impact.

 • Bijv. bij de DGM: oplossing kan zijn het aanpassen van de zorgactiviteitcode van het dure geneesmiddel, maar ook het aanpassen van de diagnose.
 • Bijv. bij medebehandeling: naast het verwijderen van de onterechte medebehandeling kan er in sommige gevallen een ICC worden toegevoegd.

Hierdoor is de impact bij de afloop soms een andere dan de door ValueCare berekende impact.

Om de afloop zo goed mogelijk aan te tonen, kan het ziekenhuis bij het micro corrigeren de kolommen ‘impact berekend’, ‘credit factuurnrs’ en ‘debet factuurnrs’ zo goed mogelijk vullen. Deze nemen wij dan mee bij het vullen van de excel ‘Handreiking – afloop’.

Bij ontvangst van de excel ‘Handreiking – afloop’ van ValueCare kan het ziekenhuis o.a. op de volgende punten letten:

 • Hoeveel posten hebben status open i.p.v. uitgestroomd (zie kolom status_hr)?
  De deadline van het oplossen van de micro-correcties is in deze fase vaak al geweest, waardoor het ziekenhuis geen acties meer zou mogen verwachten met status ’open’.
 • Zit er een verschil tussen de gerapporteerde impact en de gerealiseerde impact?
  De reviewende zorgverzekeraars verwachten dat de gerapporteerde en gerealiseerde impact gelijk is aan elkaar. Zo niet, dan dient het ziekenhuis te verklaren waarom. ValueCare probeert hierbij te ondersteunen door in kolom ‘opmerking’ een opmerking te plaatsen met wat er aan de hand is. Dit lukt helaas niet voor alle regels, maar hiermee proberen wij het ziekenhuis op weg te helpen.
 • Tip: als het ziekenhuis het afloopbestand naar de 1e of 2e zorgverzekeraar stuurt, dan kunnen ze eerst controleren of ze alleen de acties van de betreffende zorgverzekeraar sturen.

Wij proberen zoveel mogelijk informatie te tonen in het afloopdocument, maar er zijn ook gegevens die wij niet kunnen koppelen, waardoor die velden leeg zijn in de Excel. Het ziekenhuis kan de rest van de informatie zelf aan te vullen.

De excel ‘Handreiking – afloop’ kan aangevraagd worden via een aanvraag. Het advies aan het ziekenhuis is om de brief van de reviewende zorgverzekeraar omtrent de afloop mee te sturen in de aanvraag. Dan kunnen wij een sanity check doen of de input klopt met de bedragen die in de brief van de reviewende zorgverzekeraar genoemd staat.

Actiepunten Afloop - ziekenhuizen

 1. ValueCare levert input voor ziekenhuizen waarmee het afloopbestand gevuld kan worden.
 2. Het afloopbestand wordt beschikbaar gesteld via menu Overzichten.