Add-on geneesmiddelen

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCarelogo2022.png

Behoort tot Normenkader ValueCare

Stuurmodel Medisch Specialisten

  1. Aanvragen
Samenvatting

Add-on geneesmiddelen zijn medicijnen die buiten de het DBC pakket vallen, en die een arts daarom apart declareert.

Add-on geneesmiddelen zijn te duur om binnen de DBC te declareren en vallen er daarom buiten. Sturing op deze geneesmiddelen geeft inzicht in hoe vaak het ziekenhuis de add-ons aanbiedt aan patiënten en of dit zich redelijkerwijs tot de begroting verhoudt.

ValueCare telt alle zorgactiviteiten met tarieftype 16/17 als add-on geneesmiddel.

ValueCare geeft de waarde van de verstrekte add-on geneesmiddelen tov begroting weer per maand, per stofnaam, en per specialisme/specialist.

Regelgeving / beleid
2022
Een zorgverlener mag een add-on geneesmiddel uitsluitend registreren in combinatie met een zorgtraject, tenzij een behandeling in het buitenland wordt geleverd en het bijbehorende geneesmiddel met een add-on declaratietitel in Nederland wordt toegediend en gedeclareerd.

2022: NZA - Regeling medisch-specialistische zorg

2023
Een add-ongeneesmiddel wordt uitsluitend geregistreerd in combinatie met een zorgtraject, tenzij een behandeling in het buitenland wordt geleverd en het bijbehorende geneesmiddel met een add-on declaratietitel in Nederland wordt toegediend en gedeclareerd.

2023: NZA - Regeling medisch-specialistische zorg

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. ValueCare telt alle overige zorgactiviteiten met tarief types 16 (OZP Supplementair - Add-on DWGM - dure en weesgeneesmiddelen) en 17 (OZP Supplementair - Stol.fact Stollingsfactor).
  2. De waarde van OZP wordt bepaald door het tarief dat hoort bij de declaratiecode van de OZP.
Sturing

De indicator geeft inzicht in de waarde van de verstrekte add-on geneesmiddelen. Als deze waardes te veel afwijken van de begroting kan het ziekenhuis interventies inzetten om dit bij te draaien.

Het effect van sturing hangt af van ziekenhuis specifieke situaties. Deze stuurindicator geeft houvast om te bepalen welke interventies potentieel effect hebben, en bij het meten van deze effecten achteraf.

De volgende controles/normen helpen bij het bewaken van de beleidsuitvoering rondom add-on geneesmiddelen:

Add-on geneesmiddel icm zorgproduct (N0921)

Add-on geneesmiddelen en/of stollingsfactoren gedeclareerd met dummy indicatie-code 99999998 (N0318-HR2022)

Add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren met wisselende indicatie code geregistreerd (N0030)

Signaleringslijsten die helpen bij Gepast Gebruik:

Intravitreale injectie met bevacizumab (merknaam Avastin) is de behandeling van eerste keus als anti-VEGF voor nieuwe patiënten (N7120)

ValueCare denkt graag met u mee over het verbeteren van de sturing in uw ziekenhuis. Mochten er op basis van bovenstaande informatie nieuwe ideeën of suggesties voor controles ontstaan, laat het dan aan ValueCare weten via uw ValueCare contact.

Programmeerbare norm

Er is sprake van “Add-on geneesmiddelen” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle zorgactiviteiten met tarieftype 16 of 17 per specialisme


Logica: 1

ValueCarelogo2022.png