ATLS-subtraject zonder parallel subtraject voor uitvoerder consult (N4068)

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Referentienummer: N4068
Behoort tot Normenkader ValueCare

Ziekenhuizen Volledigheid

  1. Ziekenhuizen Volledigheid - Diagnosebepaling - Openen behandeling
Samenvatting

Wanneer een patiënt met traumaletsel binnenkomt in het ziekenhuis wordt hier een traumascreening voor gedaan. Hiervoor wordt een apart ATLS-subtraject voor geopend door de chirurg (met diagnose 610 of 611) of orthopeed (diagnose 4110 of 4111). Vervolgens wordt de patiënt behandeld door het specialisme waarvoor een zorgvraag is. Wanneer er een consult aanwezig is voor een specifiek specialisme, dan zouden we daarvoor ook een parallel subtraject verwachten.

Regelgeving / beleid
2017
De diagnosen ‘ATLS-opvang trauma ISS <16’ en ‘ATLS-opvang multitrauma ISS ≥ 16’ omvatten het traject rondom de traumaopvang volgens de ATLS. Deze diagnosen kunnen (mits aan de voorwaarden voor parallelliteit is voldaan) parallel geregistreerd worden aan diagnosen die geconstateerd worden bij de screening.

2017: NR/REG-1732 art. 5a lid 5

2018
De diagnosen `ATLS-opvang trauma ISS <16' en `ATLS-opvang multitrauma ISS ≥ 16' omvatten het traject rondom de traumaopvang volgens de ATLS. Deze diagnosen kunnen (mits aan de voorwaarden voor parallelliteit is voldaan) parallel geregistreerd worden aan diagnosen die geconstateerd worden bij de screening.

2018: NR/REG-1816 art. 5a lid 5

2019
De diagnosen ‘ATLS-opvang trauma ISS <16’ en ‘ATLS-opvang multitrauma ISS ≥ 16’ omvatten het traject rondom de traumaopvang volgens de ATLS. Deze diagnosen mogen, mits aan de voorwaarden voor parallelliteit is voldaan, parallel geregistreerd worden aan diagnosen die geconstateerd worden bij de screening.

2019: NR/REG-1907a art. 5a lid 5

2020
Bij de volgende diagnosen kan een parallel zorgtraject geopend worden:

Diagnosen die vastgesteld worden tijdens het traject rondom de traumaopvang volgens de ATLS, welke beschreven wordt met de diagnosen `ATLS-opvang trauma ISS <16' en `ATLS-opvang multitrauma ISS ≥ 16'. Deze diagnosen kunnen (mits aan de voorwaarden voor parallelliteit is voldaan) parallel geregistreerd worden aan diagnosen die geconstateerd worden bij de screening.

2020: NR/REG-2001a art. 5 lid 4d

Interpretaties

De volgende interpretatiekeuzes zijn gemaakt:

  1. Een subtraject voor ATLS heeft geen face-to-face contact nodig om goed af te leiden in de grouper. Als er wél een face-to-face contact aanwezig is in het ATLS-subtraject zouden we ook een subtraject verwachten voor het uitvoerende specialisme van het consult. Immers, bij een ATLS-subtraject is altijd sprake van een aparte zorgvraag naast het ATLS-subtraject. Er komt een apart signaal voor elk uitvoerend specialisme van een face-to-face contact. In het geval dat er geen face-to-face contact aanwezig is, worden de niet-parallelle subtrajecten gesignaleerd op een aparte norm (N4069)
Programmeerbare norm

Er is sprake van “ATLS-subtraject zonder parallel subtraject voor uitvoerder consult (N4068)” als aan de volgende selectie is voldaan:

1) Alle ATLS-subtrajecten (Chirurgie diagnose 610 en 611, Orthopedie diagnose 4110 en 4111) vanaf ingestelde begindatum subtraject

Blauwepijl.png

2) Er is een face-to-face contact (190015 of 190060) gekoppeld aan het subtraject

Blauwepijl.png

3) Er is geen parallel subtraject aanwezig voor de uitvoerder van het face-to-face contact.


Logica: 1 en 2 en 3

Te nemen actie

Registreer een nieuw subtraject met het gesignaleerde consult.

Berekening financiële impact

Waarde verandering door het verwijderen van het consult uit het ATLS subtraject en toevoegen van een nieuwe DBC. De waarde van de DBC wordt bepaald op basis van de gemiddelde waarde van een DBC met het gesignaleerde consult.

ValueCareLogo2.png