6. Verantwoorden over opzet, bestaan en werking

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

ValueCareLogo2.png

Opstellen Controleplan

De zorgaanbieder stelt een controleplan op met daarin opgenomen hoe de opzet van beheersmaatregelen is vastgelegd, hoe het bestaan hiervan wordt vastgesteld en hoe de werking van beheersmaatregelen gedurende het jaar getoetst wordt. Dit controleplan wordt afgestemd met de representerende zorgverzekeraar. Ten aanzien van opzet en bestaan zijn in stap 5 processtappen opgenomen. Stap 6 richt zich op de processtappen van het aantonen van de werking en het verantwoorden over bestaan en werking. In dit hoofdstuk zijn hier richtlijnen voor opgenomen.

De zorgaanbieder stelt conform de afspraken uit het controleplan het bestaan van de beheersmaatregelen vast en toetst de werking op basis van de hierna beschreven richtlijnen.

Modules

ValueCareLogo2.png