5. Beoordelen opzet en bestaan van de beheersmaatregelen

Uit normenkaderzorg.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

ValueCareLogo2.png

De voorgaande processtappen leiden tot een ingevuld beheersingskader van beheersdoelstellingen, risico’s en beheersmaatregelen. Hierna licht de zorgaanbieder toe hoe het bruto risico wordt afgedicht en beschrijft in hoeverre het restrisico acceptabel is. Indien de beheersmaatregelen in opzet het risico niet voldoende afdekken, geeft de zorgaanbieder aan hoe hij dit gaat terug brengen tot een acceptabel niveau.

Bij de beoordeling van opzet van de beheersmaatregelen richt de zorgverzekeraar zich op de midden en hoge risico’s. De mate van diepgang van de werkzaamheden is afhankelijk van de mix van beheersingsmaatregelen in relatie tot de beheersdoelstellingen die je wilt bereiken.

Gedurende het proces past representerende zorgverzekeraar hoor en wederhoor toe bij de tweede zorgverzekeraar voor de go/no go momenten binnen het Control Framework om zo eenduidige toepassing van het Control Framework te borgen. Het beoordelen van de opzet van de beheersmaatregelen is zo’n go/no go moment. De go/no go bij deze processtap wordt na hoor en wederhoor met de tweede zorgverzekeraar afgegeven door de representerende zorgverzekeraar.

Modules

ValueCareLogo2.png